“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood”. Openbaringen 12:11 HSV

Dwing uw overwinning af vandaag door de kracht van het bloed. Alle activiteiten van satan rondom uw leven zij n illegaal. Satan weet dat Jezus de verlossings prijs  volledig heeft betaald en niet maar een beetje.

“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing,  door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden”. Kolossenzen 1:13-14 HSV

We moeten weten dat we niet zijn onder de controle van satan maar onderworpen aan de Heere Jezus Christus. Neem alles wat u vandaag nodig heeft in het bloed van Jezus en bestraf satan. Weiger om iets te accepteren waar Jezus al de prijs voor heeft betaald. Misschien voelt u zich zwak of ziek of wordt u verdrukt. Dat is juist waarom Jezus Zijn bloed heeft vergoten.

Gebruik de naam van Jezus .De naam van Jezus spreekt van alles wat is en wat Hij heeft gedaan ten behoeve van ons.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank u voor Uw woord. Dank u dat u mij overwinning heeft gegeven door het verlossende bloed van Jesus. Deze dag bind ik elke satanische opdracht tegen mijn leven , familie en bediening. Ik verklaar mijn vrijheid in Christus onbetwistbaar in Jezus naam. Amen