“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6:14 HSV

 

Waarom zou zonde (Satan) niet niet langer meer heerschappij over ons hebben. Omdat wij niet langer meer onder zijn controle zijn. Ziet u wat de zonde de kracht gaf was het vlees. Maar God heeft ons genade gegeven in de vorm van de Heilige Geest om ons te bemachtigen continue te wandelen in heerschappij over Satan.

“Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” 1Johannes 4:4 HSV

Deze grotere in ons zorgt ervoor dat wij continue kunnen functioneren in overwinning, alleen als wij ons compleet overgeven aan God

“Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

Onderwerp u aan Gods instructie vandaag en sta toe dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat u wandelt in heerschappij over alle macht der duisternis.

 

Laten we samen bidden:

Hemelse vader ik dank U voor Uw woord. Dank u dat u overwinning heeft gegeven over alle macht der duisternis want groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is in Jezus naam. Amen