Scroll Top

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” Openbaring 12:10 HSV

De duivel gebruikt ook onze omstandigheden om ons aan te klagen. Zijn doel is om Gods integriteit in ons leven aan te vallen. Zodat we God de schuld geven van de dingen waar we doorheen gaan in het leven.

Daarom moeten we leren om naar Jezus (het Woord) te kijken en niet naar onze omstandigheden want anders zullen we uitgeput raken in ons verstand en bezwijken.

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. [Psalmen 110:1] ” Hebreeën 12:2 HSV

In het wandelen in overwinning moeten we wegkijken van onze omstandigheden en naar het Woord kijken.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.” Lukas 21:33 HSV

Onze situatie heeft een einddatum en zal voorzeker voorbij gaan, maar Gods Woord is eeuwig en blijft voor altijd. Hallelujah!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw getrouwheid van Uw Woord als het gaat om mijn leven in Jezus’ Naam. Amen.