Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” 1 Johannes 4:4 HSV

Het is de Grotere in ons die ervoor zorgt dat we de reeds in Christus behaalde overwinning ervaren in elke gebied van ons leven. Onze overwinning is niet gebaseerd op onze titels of positie, maar we hebben overwonnen vanwege de Grotere in ons.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

Het geheim van het overwinnen is de Grotere in ons te vertrouwen in het doen van Zijn werk. De vraag is: Wie is Die Grotere in ons?

Antwoord:

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u,  de hoop op de heerlijkheid.” Kolossenzen 1:27 HSV

Terwijl we ons overgeven aan Christus in ons en ook datgene doen wat Hij ons vraagt te doen, zullen we de manifestatie van de overwinning, die al in ons is, ervaren. Daarom moeten we ons geen zorgen maken of bewogen worden door onze omstandigheden of onze omstandigheden ons laten dicteren, maar we moeten De Christus in de persoon van de Heilige Geest in ons vertrouwen ons altijd over elke uitdaging die op ons pad komt heen te plaatsen of te laten overwinnen.

Ook heeft God ons in Zijn Woord beloofd dat Hij ons nooit zal loslaten noch verlaten, maar zal onze aanwezige hulp zijn ten tijde van moeilijkheden. Zodat we op Zijn Woord kunnen vertrouwen en niet onze omstandigheden.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” Jesaja 41:10 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U Heer dat U mijn aanwezige hulp bent in moeilijkheden en dat U er altijd voor zorgt dat ik overwin vanwege Uw Grootheid in mij in Jezus’Naam. Amen.