Scroll Top

En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt.En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad:” Lukas 22:39-41 HSV

Gebed is een zeer krachtige sleutel om voortdurend in de overwinning te wandelen. Alhoewel we onze overwinning al in Christus hebben, ervaren veel mensen het niet vanwege gebrek aan gebed. Sterker nog, gebed bereid ons geestelijk voor om te wandelen in de overwinning die al de onze is in Christus is.

Gebed is een aanvalswapen om gewelddadig het werk van de vijand tegen ons leven te verlammen. Om altijd onze overwinning in Christus te behouden, moeten we leren om tijd apart te zetten om te bidden.

Bid zonder ophouden.” 1 Tessalonicenzen 5:17 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd onophoudelijk te bidden in Jezus’ Naam. Amen.