Scroll Top

De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen.” 2 Corinthiërs 13:14 SV

Een andere betekenis voor het woord eenheid is handreiking.

Wanneer we de Heilige Geest koesteren, voegt Hij datgene wat ontbreekt toe in ons leven terwijl Hij met ons wandelt. Door ons de juiste informatie te geven wat onze manier van denken zal veranderen en ons helpt om een beter christen te zijn en Hij, de Heilige Geest, zal ons helpen om anderen met respect te behandelen.   

want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Romeinen 15:26-27 HSV

We zien hoe, door de eenheid met de Heilige Geest, de broeders in eenheid en liefde een bijdrage leverde aan datgene dat ontbrak in de levens van hun broeders in Jeruzalem.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om te openen in het ontvangen van datgene dat in mijn leven ontbreekt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.