Scroll Top

De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen.” 2 Corinthiërs 13:14 SV

Wanneer u de gezelschap van de Heilige Geest koestert, zal Hij u verlichten in de gebieden van uw duisternis.

namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,” Efeziërs 1:18 HSV

Wanneer onze geestelijke gezichtsvermogen wordt overspoeld met het Licht van Gods Geest, beginnen we God Almachtig niet te zien op basis van onze natuurlijke omstandigheden waar we gelimiteerd zijn, maar zullen we God zien zoals Hij is als de Opperwezen. We kunnen hier alleen komen wanneer we de gemeenschap met Heilige Geest met ons en in ons koesteren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlicht mijn ogen van mijn verstand terwijl ik mij overgeef aan U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.