Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:1 HSV

Meestal voelen we ons enorm veroordeeld door onze eigen geest vanwege de fouten die we maken in ons leven. Soms vinden we het zelfs moeilijk om onszelf te vergeven voor onze fouten.

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;” 1 Johannes 3:21 HSV

Wanneer we ons veroordeeld voelen, is het de taak van de Heilige Geest om ons in eenheid helpen voorwaarts te gaan.

Een goed voorbeeld hiervan is een vader wiens kind gezakt is voor zijn of haar examen om naar de volgende klas te gaan. Het kind voelt zich vreselijk door zijn of haar behaalde resultaat. Dan opeens komt de Vader ten tonele tevoorschijn en in plaats van het kind te veroordelen, motiveert Hij het kind om het examen opnieuw te doen en zorgt hij ervoor dat het kind niet in het verleden blijft hangen, maar dat hij of zij voorwaarts naar de toekomst toe kijkt.    

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.” 1 Johannes 3:20 HSV

Dit is hoe een relatie in eenheid met de Heilige Geest is wanneer we ons veroordeeld voelen door de wereld, familie in Christus, vrienden en onszelf, vanwege onze fouten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In de Naam van Jezus Christus, elke geest van veroordeling die mijn eenheid met de Heilige Geest bevecht, bind ik in de Naam van Jezus Christus en zet goedkeuring vrij. En ik verklaar dat ik geaccepteerd ben in de geliefde in Jezus Christus machtige Naam. Amen.