Scroll Top

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. ” 1 Johannes 3:14-15 HSV

Een van de manieren hoe we onze gemeenschap met de Heilige Geest onderhouden is door in liefde naar onze broeders te wandelen. Liefde en haat gaan niet samen. Het wandelen in liefde zet de aanwezigheid van de Heilige Geest vrij om ons leven en dat van anderen te beïnvloeden.

Gods aanwezigheid in ons leven wordt gemanifesteerd in liefde. Het buiten de liefde om wandelen, dat wil zeggen het haten van uw broeders, is een teken dat we de gemeenschap met de Heilige Geest in ons leven niet koesteren. De Heilige Geest is de Geest van liefde.

God woont in ons in liefde, niet in haat, want Hij heeft gemeenschap met ons in liefde.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” Johannes 14:23 HSV

Het wordt tijd dat we het liefhebben van elkaar in de praktijk brengen wanneer we gemeenschap hebben met broeders zodat Gods aanwezigheid Zich manifesteert in ons leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd in liefde te wandelen naar alle mensen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.