De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Corinthiërs 13:14 HSV

Vaak gaan we als kinderen van God door moeilijkheden heen die proberen ons te overweldigen. En op dat moment zoeken we altijd naar iemand die ons begrijpt en ons kan troosten. De Heilige Geest in ons zorgt ervoor dat we getroost worden te midden van beproevingen. De enige manier waarop het troostend vermogen van de Heilige Geest effectief is in ons leven, is wanneer we Zijn eenheid met ons koesteren en ervoor kiezen om ons aan Hem over te geven.

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.” Johannes 15:26 HSV

De Heilige geest wil ons altijd troosten in onze moeilijkheden, als we Hem het maar toestaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij over aan Uw troostend vermogen van de Heilige Geest in mijn uitdaging in Jezus Christus machtige Naam. Amen.