De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen.” 2 Corinthiërs 13:14 SV

Wanneer we de eenheid van de Heilige Geest met ons koesteren, zal Hij zich niet alleen als metgezel gedragen, maar ook als helper in onze besluitvorming.

Dit is heel belangrijk in onze wandel met God. Hoe zullen we ons voelen wanneer alle beslissingen die we maken in lijn zijn met Gods wil voor ons leven?   

Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:” Handelingen 15:28 HSV

Hij, de Heilige Geest, helpt ons om de juiste beslissingen te maken.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest, terwijl ik mij volledig overgeef aan U, in het maken van de juiste beslissing in Jezus Christus machtige Naam. Amen.