Scroll Top

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Johannes 13:34-35 HSV

Jezus Christus onze Heer zei dat wanneer we liefde hebben voor elkaar, dit een bewijs is van dat we Zijn discipelen zijn en dat dan ook alle mensen weten dat we Zijn volgelingen zijn.

Merk op dat de nadruk ligt op alle mensen. Dus alle mensen kunnen alleen weten dat we discipelen van Jezus Christus zijn door te wandelen in liefde.

Laten we onze week starten door onszelf te onderzoeken in het licht van dit Bijbelgeschrift. En als er iemand in de kerk is die ons pijn doet, dit kan een vriend, geliefd iemand, of familielid zijn, laat het vandaag los en sta de Liefde van God Almachtig toe om over u te heersen in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat vandaag elke pijn en teleurstelling los. Ik kies ervoor om in liefde te wandelen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] The Love Thermometer Vandaag De liefdesthermometer Vandaag […]

Comments are closed.