En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.“ Romeinen 5:5 HSV

De reden waarom de meeste wedergeboren kinderen van God Almachtig niet de Goddelijke soort liefde in de praktijk brengen is vanwege het vlees. De Bijbel zegt dat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Het is niet uitgegoten in ons verstand of vlees.

De enige manier waarop de liefde van God in ons verstand komt en over ons lichaam heerst, is door het lezen van Gods Woord en hetgeen wat we gelezen hebben in de praktijk te brengen.

Wij allen als wedergeboren kinderen van God hebben het Goddelijke soort Liefde in ons hart geschreven door de Heilige Geest. Dus de naam van onze geest is Liefde. God is Liefde. Hij gaf geboorte aan Liefde niet aan haat. We hebben allemaal de mate van Gods soort Liefde. En we groeien erin door het uit te oefenen.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

Liefde is altijd aanwezig in ons geest, niet soms. Dat is de locatie van Gods soort liefde in ons. Dus ongeacht hoe u zich voelt of wat mensen u hebben aangedaan, het is uw dagelijkse keuze om de Liefde van God te tonen.

Het in de praktijk brengen van deze Goddelijke soort liefde zal genezing en herstel brengen aan uw ziel van vroegere pijnen en bitterheid die u zijn aangedaan. En ook zal uw gedrag naar diegenen die u hebben gekwetst, veranderen in Jezus Christus machtige naam.

P.s.: Als u zich eerst goed wilt voelen voordat u de Goddelijke liefde in de praktijk brengt, dan zult u het nooit doen. De Goddelijke soort Liefde is van het hart (geest), niet van het hoofd of verstand (ziel). Uw ziel begrijpt alleen wat er in uw ziel gebeurt door Gods Woord te lezen en Gods Woord in de praktijk te brengen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om voorbij mijn gevoelens te gaan en Gods Liefde in de praktijk te brengen met de hulp van de Heilige Geest in mij, Jezus Christus machtige Naam.