Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.” Jakobus 1:19 HSV

De Bijbel zegt: “ We moeten goede luisteraars zijn en trage sprekers.” Diegene die tijd spenderen aan het luisteren leren meer en zondigen minder.

Wie antwoordt voordat hij geluister heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.” Spreuken 18:13 HSV

Vele hebben een dwaas van zichzelf gemaakt door snel te spreken en door de onwilligheid om te luisteren naar en te leren van anderen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om een betere luisteraar en een trage spreker te zijn zodat ik niet tegen U zal zondigen met mijn mond in Jezus Christus machtige Naam. Amen.