Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,” 1 Timotheüs 2:1 HSV

God Almachtig wilt niet dat we alleen bidden. Maar Hij wil dat we Hem ook aanbidden en lofprijzen of Hem te danken voor wie Hij is. De reden waarom we geen ommekeer in onze situatie ervaren is omdat we veel tijd besteden aan gebed, maar we maken nooit veel tijd om God ook te lofprijzen en aanbidden. Lofprijzing en aanbidding brengt ons op de plaats van overwinning die al van ons is.

Wanneer we beginnen te leren de Heer te bedienen door lofprijs en aanbidding dan zal God ons ook terug bedienen.   

En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest:  Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen  geroepen heb.” Handelingen 13:1-2 HSV

Merk op dat de Heilige Geest sprak ten tijde van aanbidding toen ze de Heer aan het bedienen waren en niet hunzelf.

Laten we wat tijd nemen tijdens ons gebedstijd en beginnen met het loven en prijzen van God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om u op juiste wijze te bedienen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.