De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.” Exodus 15:2 NBG51

God Almachtig is niet alleen ons tot heil geweest, maar Hij is ons heil. Het Griekse woord voor heil is sozo, hetgeen betekent: redden, bevrijden, verlossen, behouden en vernieuwen of herstellen.

God Almachtig heeft de macht en het vermogen om het hoogste te zijn in ons dagelijks leven. Dus het maakt niet uit hoe slecht uw situatie er nu uit mag zien of waar u misschien doorheen gaat. Het is goed nieuws te weten dat God nooit te laat is om u een wonder te geven. Als Hij het voor zijn kinderen van Israël onder de Wet deed, wat denkt u dan dat Hij nu voor ons onder genade zal doen? Er is niemand als onze God. Daarom is Hij waardig voor al onze lofzang en aanbidding.  

De Here is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?“ Exodus 15:2, 11 NBG51, HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Er is niemand als u en er zal niemand ooit zijn als U, daarom zal ik U al mijn dagen loven en aanbidden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.