Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) [AMP ref: Ps 44:22] Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” Romeinen 8:35-37 HSV

De Bijbel zegt: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars” niet verliezers. Dit geeft ons voldoende reden om God Almachtig te loven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U er altijd voor mij bent en dat U mij de overwinning geeft te midden van alle beproevingen en vervolgingen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.