Psalmen 150:

Loof de HEERE!

1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

2 Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp.

4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.

5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen.

6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!