Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Velen houden zich vast aan hun pijnlijke omstandigheden vanwege onrechtvaardigheid.

want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag.” Psalmen 73:3 HSV

Er kan ons etnische of nationale of internationale of persoonlijke of familie onrechtvaardigheid zijn aangedaan. God wil dat we weten dat Hij een rechtvaardige Rechter is en dat Hij er altijd voor zorgdraagt dat iedereen datgene krijgen wat ze verdienen. Daarom hoeft het ons geen pijn te doen wanneer het lijkt alsof de onrechtvaardigen er mee weg komen met hun manier van leven of wanneer gerechtigheid niet in onze tijd komt. Wees er zeker van dat het zeker komt en dat de rechtvaardige nooit met de dwazen verloren gaan. Dus blijf trouw aan en gericht op Jezus Christus want elke vorm, spraak of actie van het kwade heeft een einddatum bij God Almachtig. Leest u a.u.b. heel Psalmen 73.

totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.” Psalmen 73:17

We moeten onszelf nooit vergelijken met de dwazen of veranderen vanwege hun. Dat is wat de tegenpartij juist wil zodat hij over ons kan heersen. Wraakgedachten denken of rancuneus zijn rechtvaardigt ons niet. God wil dat we onze pijn aan Hem overgeven, wetende dat Hem de wraak toekomt en dat Hij al het onrecht u in de duisternis aangedaan aan het licht brengen en rechtvaardigen.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. AMP Ref [Deut. 32:35.]” Romeinen 12:19 HSV

We moeten nooit overwinnen met het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is hoe u wint.

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Romeinen 12:21 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat alle onrecht die ik ooit in mijn leven heb ervaren los en ik bid ook dat ik al diegenen die mij oneerlijk hebben behandeld vergeef in Jezus Christus machtige Naam. Amen.