Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Waar u zichzelf mee voedt ten tijd van pijn is heel belangrijk. De meeste mensen zijn op zoek naar sympasitanten wanneer ze pijn lijden. Anderen vervangen hun pijn met entertainment. Weer anderen vervangen het met eten, drugs, alcohol, seks of door boeken te lezen die ons verstand bedienen en niet onze geest.

Gods Woord is onze oplossing uit de depressie of pijn waar we mee te maken hebben in het leven. Gods Woord is voeding voor onze geest, de oplossing voor ons verstand en gezondheid voor ons lichaam.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. “ Johannes 6:63 HSV

Daarom is ons bevolen om gehoor te geven aan Gods Woord.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen,  bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze  zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. “ Spreuken 4:20-22 HSV

Het is heel belangrijk dat we ons overgeven aan wat Gods Woord zegt over het afrekenen met depressie. We hoeven het niet met ons mee te dragen. God heeft voorzien voor onze pijn in Zijn Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik plaats Uw Woord boven mijn gevoelens en geven mij zelf over aan uw genezende kracht voor mijn pijnlijke omstandigheden door vast te houden aan Uw Woord. Dank U Heere voor herstel in Jezus Christus machtige Naam, amen.