Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Wanneer we gekwetst zijn gebruikt de tegenstand meestal onze mond om onze toekomst te vernietigen. De meeste gekwetste mensen praten impulsief. Ze denken niet na voordat ze spreken. Ze reageren op hun pijn door negatief over een situatie te praten. Maar nemen nooit actie om te veranderen hoe ze zich voelen of om zichzelf voor Gods genezende kracht te openen. Dus de tegenpartij gebruikt hun eigen mond om ze te vangen.

ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Doe dan dit, mijn zoon, en red je, want je bent in de greep van je naaste gekomen, ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan.” Spreuken 6:2

Wanneer we kijken naar het boek van Job, komen we erachter dat God Almachtig het toestond dat de vijand Job aanviel, het was Jobs verantwoordelijkheid om in de beschutting (dekking) te blijven die God om hem heen had geplaatst, hetgeen het Woord van God is. Maar het moment dat Job begon te klagen en te spreken vanuit bitterheid en woede in zijn hart, gebaseerd op zijn kwelling, stelde hij zichzelf open voor nederlaag.

Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! “Job 1:10, 20:21 HSV

Hoor wat Job zei:” De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen.” Hij kon niet zien dat dit een aanval was van de tegenpartij, maar gaf God Almachtig de schuld en stemde onwetend overeen met de duivel met zijn eigen mond.

Het is tijd dat we ons bekeren van ijdele woorden uit pijn gesproken en om Gods vergeving te vragen. En ook een aanvalsactie te ondernemen tegen de tegenstand gebaseerd op onze omstandigheden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Waak over de deur van mijn mond opdat ik niet tegen u zondig in mijn pijn. Genees mij van mijn wonden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.