You are the salt of the earth

Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.” Matthew 5:13 KJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

U bent het zout van de aarde

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” Mattheus 5:13 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier