Revive Your work in the midst of the years

O Lord , I have heard Your speech and was afraid; O Lord , revive Your work in the midst of the years! In the midst of the years make it known; In wrath remember mercy.” Habakkuk 3:2 NKJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Behoud Uw leven in het midden van de jaren

HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!” Habakuk 3:2 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier