Scroll Top

Restoration comes with repentance

The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.” 2 Peter 3:9 KJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

https://youtu.be/AwKYBMYMsug

Herstel komt door bekering

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier