Coming against the spirit of division

that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me.  And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one:  I in them, and You in Me; that they may be made perfect in one, and that the world may know that You have sent Me, and have loved them as You have loved Me.” John 17:21‭-‬23 NKJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Opkomen tegen de geest van verdeeldheid

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” Johannes 17:21-23 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier