Scroll Top

Return back to your first love

To the angel of the church of Ephesus write, ‘These things says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands:  “I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars;  and you have persevered and have patience, and have labored for My name’s sake and have not become weary.  Nevertheless I have this against you, that you have left your first love.” Revelation 2:1‭-‬4 NKJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Keer terug naar uw eerste liefde

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” Openbaring 2:1-4 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier