Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:35-39 HSV

Paulus zei in vers 37:” We zijn meer dan overwinnaars..” Wat een vrijmoedige uitspraak! Hij deed deze uitspraak gebaseerd op zijn hemelse identiteit of perspectief in Christus. Soms kan datgene waar we doorheen gaan in ons leven hier in deze wereld tegengesteld zijn aan wat we zijn in Christus. Daarom wil God dat we ons focussen onze nu positie in Christus. Dat is onze hemelse identiteit vanwege het feit dat we het gevecht van ons verstand alleen kunnen winnen als we ons focussen op de overwinning die we in Christus hebben.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. [Ps 110:1]. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus  verborgen in God.” Kolossenzen 3:1-3 HSV

 

De dingen die boven zijn wat we in Christus in de hemelse gewesten zijn en niet wat onze fysieke omstandigheden of uitdaging ons proberen te dicteren. Het geestelijke overheerst het natuurlijke en niet omgekeerd. Onze overwinning in Christus is gebaseerd op onze kennis van ons nu positie in Hem in de hemelse gewesten.

Daarom moeten we leren om ons verstand altijd te zetten op de dingen van boven zodat de wandel hier op aarde kunnen lopen zoals Christus wandelde met een overwinningsmentaliteit en als overwinnaar over elke situatie dat onze kant opkomt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, help mij om deze aarde te bewandelen door Uw Geest als overwinnaar en help mij om mijn affecties altijd op de dingen van boven te zetten in Jezus’Naam. Amen.