Scroll Top

Werp al uw zorgen op Him, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7 HSV

Na de vrede van God, is het opvolgen van goddelijk instructies het volgende wat u moet doen. Niemand kan met God wandelen terwijl diegene onrustig is. God wil dat u Zijn vrede ervaart, daarom vraagt Hij ons onze zorgen aan Hem te geven. Pas dan kan Hij ons instructies geven over wat u moet doen.

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meunieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrie, en zie, zij zijn bij Hazezon- Thamar. (Dat is Engedi). Josafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda.” 2 Kronieken 20:1-3 HSV

Hier zien we hoe Josafat in nood, maar hij werpt zijn zorgen op de Heer God Almachtig door gebeden en vasten.

Na zijn gebeden, gaf de Heer God Almachtig hem een instructie over wat hij moest doen. Toen hij de instructies van de Heer God Almachtig opvolgde versloeg hij zijn vijanden. (Lees a.u.b. 2 Kronieken 20:1:24)

Voorts is de vrede van God een teken dat u gereed bent voor instructies. Wacht erop. Voorzeker zal het na u toekomen zoals het ook naar Josafat toekwam.

En hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.” 2 Kronieken 20:15-17.

Het is tijd dat u op instructies wacht.

Laten we samen hardop bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik wacht op u voor goddelijke instructies in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.