Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.” Mattheus 24:45-47 HSV

Laten we trouw zijn aan hetgene waarvoor God Almachtig ons geroepen heeft te doen. Want er is een dag van beloning. Kijk niet naar anderen, vergelijk u zelf niet met anderen en zeg niet: Waarom doen zij niets? Kijk naar uzelf en stel uzelf de vraag: Bent u trouw aan de taak van de grote opdracht of bent u uw opdracht aan het volbrengen?

De dag van afrekening komt eraan. Zorg er alleen voor dat Jezus Christus u aantreft terwijl u bezig bent met de taak Hij u gegeven heeft.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Hebreeën 11:6 HSV

De Bijbel noemt God Almachtig de beloner. Mensen geven prijzen, maar God is de beloner. Want Hij kijkt niet alleen naar ons werk, Hij kijkt naar onze motieven waarom wij de dingen doen die we doen. Blijf getrouw aan de taak met een zuiver hart. Want de dag van afrekening is bijna daar, in Jezus Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest getrouw te blijven aan mijn roeping voor de grote opdracht in Jezus Christus machtige naam, Amen.