Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt”. Jakobus 1:2-3 HSV

We weten allemaal dat het niet altijd comfortabel is om door beproevingen heen te gaan. Niemand wil beproevingen. Nu de bijbel vertelt ons dat we ons altijd blij moeten zijn wanneer het komt. We zijn niet blij om de beproevingen op zichzelf maar wel voor wat het produceert in ons leven. Ons leven is als dat van een boom geplant in Gods tuin die vrucht moet produceren.. En een van deze vruchten is geduld. We kunnen deze vrucht niet produceren met ons eigen vermogen. Alleen God Almachtig kan dit doen door de kracht van De Heilige Geest. Geduld is een product van God en kan niet vernietigd worden. En als God deze vrucht produceert of naar buiten brengt dan zal dit ons leven voeden en dat van anderen. En het bemachtigd ons om de beloftes van God te beërven in ons leven.

Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven”. Hebreeën 6:12 AMP

Deze geweldige vrucht van geduld is daar om satan uit te putten in zijn pogingen om ons ontmoedigd te laten raken en het op zouden geven. God wil dat we ons focussen op wat Hij produceert in ons en niet hoe wij ons voelen gedurende het proces. Het eindresultaat is hetgeen wat uitmaakt. Dus we moeten God Almachtig toelaten Zijn werk te doen.

Geduld is de sleutel naar de troon en de manier hoe het Koninkrijk van God functioneert.

Laten we samen bidden:

Hemelse vader ik dan u voor Uw woord. Dank U dat U vruchten van geduld in mij produceert in Jezus Christus machtige naam. Amen