Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 1-3
Markus 9: 33-50
Markus 10: 1-12
Psalmen 27: 1-6

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 58-

• Markus 2: 15-17

God heeft deze wereld geschapen en ons in deze wereld geplaatst met het doel om de verlorenen te bereiken.

Vaak willen gelovigen alleen onder elkaar zijn, wat niet verkeerd is. Maar we mogen nooit vergeten dat Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden.

De reden waarom we moeten omgaan met de ongeredden is met het doel hen te helpen tot de reddende kennis van Jezus Christus te komen. Dit kan gebeuren door ons karakter, vriendelijkheid en directe betrokkenheid bij het prediken van het evangelie. Dat is waarom het Woord van God ons het licht van deze wereld en het zout van de aarde noemt.

Daarom zou het zonder onze aanwezigheid in deze wereld duister zijn dan heeft de wereld geen smaak en zal het zeker een rotte plek zijn die niet geschikt is om bewoond te worden door de gehele schepping van God.

Daarom zei Jezus: “Later gingen Jezus en zijn leerlingen bij Mattheüs thuis eten. Er waren ook veel tolontvangers en zondaars te gast die samen met hen aan de maaltijd zaten. De Farizeeërs zagen dat. ‘Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om?’ vroegen zij aan zijn leerlingen. ‘Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke wel!’ antwoordde Jezus. ‘Ga weg en denk maar eens na over wat er in Hosea staat: “Ik wil dat u met andere mensen meeleeft, het gaat Mij niet om uw offers!” Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degenen die Gods wil al doen.”

God wil dat we met ongelovigen omgaan met als doel hen uit de duisternis naar het licht te helpen en niet om op hen te lijken.

De ongeredden zijn niet in onze kerk, maar ze zijn op onze werkplek, zakelijke omgeving en op school. Daarom moeten we van elk moment dat we hebben gebruik maken en hen laten zien wat Jezus Christus voor hen heeft gedaan.

“Wat de rechtvaardige voortbrengt, is als een boom die leven geeft. Wie wijs is, brengt mensen tot God.”

Wees wijs!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!