Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.” Romeinen 11:13-14 HSV

Pauls passie, die toen hij wedergeboren werd zijn gehele wezen voltrok, was het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Hij greep elke gelegenheid die hij had aan om vooral te prediken. Alhoewel hij Paulus een tentenmaker van beroep was, weerhield dat hem er niet van om zijn bediening te verheerlijken. We zijn hier in deze wereld om de heidenen te laten zien wie God werkelijk is en ook bewijs te tonen dat Jezus Christus leeft. Hij is de Redder van de hele wereld en de vreugde van de naties.

Totdat we allemaal op het punt komen waar de ijver voor Gods huis onze hele wezen meer dan onze seculiere activiteiten consumeert, net als bij Paulus de apostel, kunnen we vrijmoedig belijden dat we onze bediening verheerlijken.

Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.” Psalmen 69:10 HSV

Sta vandaag de ijver van het Koninkrijk van de Allerhoogste God toe om u te vervullen. En wees welwillend om Jezus Christus te verheerlijken waar u ook bent.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Gebruik mij vandaag om mijn bediening in Christus te verheerlijken waar ik ook ben in Jezus Christus machtige Naam. Amen.