Scroll Top

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Mattheüs 7:21 HSV

Mijn vraag aan ons allen deze morgen is: wiens wil vervult u? Die van uzelf of van God? Gods wil voor ons leven is Zijn Woord en het uitvoeren van de taak waar Hij ons de opdracht voor heeft gegeven. Vele zijn nog steeds heel druk bezig met hun eigen planning en daarom is het erg moeilijk voor hen om hun bediening in Christus Jezus te verheerlijken.

Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.” Lukas 12:23 HSV

Jezus wist van deze grote waarheid. Dat Hij niet op aarde was om Zijn eigen agenda uit te voeren, maar om de wil van Hem die Hem heeft gestuurd te vervullen. Door de bediening te verheerlijken waar God Almachtig Hem opdracht voor gegeven had.

Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Johannes 4:34 HSV

Er is een werkopdracht aan ons gegeven door de Heer God Almachtig, en dat is de wil van God voor ons allemaal. Het is tijd dat wij onze schoenen aan trekken en beginnen met het uitdragen van het mandaat die onze Heer Jezus Christus aan ons gegeven heeft van: “ga en” preek het evangelie aan elk schepsel in deze wereld.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om Gods wil voor mijn leven te vervullen in Jezus Christus machtige Naam, Amen.