Scroll Top

Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden.” Mattheüs 12:25 HSV
Eén van de valstrikken dat onze ‬‬vijand tegen ons en onze familie gebruikt is de geest van verdeeldheid. De vijand houdt ervan wanneer we niet verenigd zijn in Gods originele plan voor ons leven en die voor onze familie.
Eén groot voorbeeld is de geest scheiding en entertainment dat tegenwoordig wordt getolereerd door elke cultuur en ervoor heeft gezorgd dat velen het als normaal beschouwen. En door deze geesten worden vele kinderen opgevoed met vele mentale, emotionele en psychologische problemen. Dit komt door het feit dat zij niet zijn opgevoed gebaseerd op Gods originele plan en doel voor hun leven.
Wanneer we crisis zien dan begint het altijd met iets kleins dat werd getolereerd of genegeerd. De vijand wint door een nalatige fout. God roept ons op om onze plaats in te nemen tegen kleine vosjes die tegen ons huishouden opkomen met Jezus Christus als hoofd van het huis.
Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.” Hooglied 2:15 HSV
Wij hebben de macht gekregen over de gehele macht van de vijand en niets zal ons enig kwaad doen. De tijd is aangebroken om de lijn te trekken en nee te zeggen tegen de vijand in onze families in Jezus Naam.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
Dank U voor Uw Woord. Ik bind elke kleine vos in mijn familie dat probeert om tegen Gods plan voor ons leven op te komen in Jezus Naam. Ik bind elke geest van scheiding en entertainment. En ik zet vrij mijn familieleden van deze invloed in Jezus Naam. Amen