Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.   De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.  Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,  en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.” 2 Korinthe 10:3‭-‬6 HSV
De grootste uitdaging waar we mee kampen met onze aardse familie wanneer we wederom zijn geboren is hun plichtsgevoel met culturele geloof systemen en menselijke filosofieën.
De enige manier om met dit systeem af te rekenen is door het te confronteren met het Woord van God in gebed.
Sta in uw autoriteit in Christus en haal elk bolwerk van satan neer dat uw familie in gebondenheid vasthoudt en kom ook op tegen de geest van blindheid. Gebied de ogen van hun verstand open te gaan voor de waarheid van het evangelie in Jezus Naam.
Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” 2 Korinthe 4:4 HSV
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van blindheid en neem gedachten krijgsgevangen. Ik kom ook op tegen elk vals plichtsgevoel voor culturen en tradities. Ik zet hen vrij in Jezus Naam. En ik verklaar dat Gods plan voor mijn aardse familie zal staan in de Naam van Jezus. Amen