Scroll Top

Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.  En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.  Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.  Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.” Job 2:7‭-‬10 HSV
Jobs vrouw was gefocust op de omstandigheden waar ze doorheen gingen in het natuurlijke. Dat is waarom ze een zenuwinzinking kreeg. Maar ze kon niet bevatten dat dit puur geestelijk was.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeze 6:12 HSV
Deze entiteiten zijn de worteloorzaken van familie problemen en uitdagingen. Dus in plaats dat we familieleden de schuld geven voor het veroorzaken van problemen, is het de hoogste tijd om onze plaats in te nemen in Christus, welke is de positie van overwinning waar we samen zijn gezeten met Christus. Laten we terugvechten in Jezus Naam.
Neem uw plaats in! Weet dat u de autoriteit en macht heeft gekregen over alle macht van de vijand.
Vecht terug en weiger om voor satan zijn leugens te vallen aangaande familie zaken. Vertrouw in De Heer wanneer u bidt wetende dat de overwinning van u is in de Naam van Jezus.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
we danken U voor Uw Woord. Ik weiger omstandigheden te accepteren die Uw Naam niet verheerlijken. Ik kom op tegen elke satanische programmering tegen mijn familie. En ik zet in werking en roep in manifestatie the originele bestemming, doel, ontwerp en plan van God over mijn familie. Dat alleen zal staan in Jezus Naam. Amen