Scroll Top

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.” Genesis 6:8 HSV
De Bijbel zegt dat Noach genade vond in de ogen van de HEERE. Als een resultaat daarvan is God in verbond gegaan met Noach om zijn gehele familie te redden van de vloed die de aarde vernietigde in de dagen van Noach. Lees alstublieft Gensis hoofdstuk 6.
En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u.” Genesis 6:17‭-‬18 HSV
De ark in deze tekst is het voorbeeld van Jezus Christ Die de mensheid redt van eeuwige verdoemenis in ruil voor Zijn eigen leven voor die van ons.
Wij als gelovigen in Christus hebben ook genade gevonden in de ogen van God de dag dat we Jezus hebben aangenomen want Hij is genade en de waarheid. Dus door het aangenomen van Christus hebben we niet alleen genade ontvangen maar zijn we ook in verbond met God door Christus. Met andere woorden kunnen wij ook God vertrouwen voor onze familie om gered te worden zoals Hij (God) het ook voor Noach en zijn familie heeft gedaan en zó zal het zijn!
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9 HSV
Vertrouw God vandaag, om uw familie te redden, wetende dat Hij de Enige is Die de kracht en het vermogen heeft om uw familie te redden.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. U zegt dat U niet wilt dat enigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Ik roep uit de geest van overtuiging van zonde en bekering over mijn familie en zet redding vrij in Jezus Naam. Amen