Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” ‭Jakobus‬ ‭1:2-4‬ HSV

God gebruikt onze beproeving niet alleen om geboorte te geven aan de vruchten van getrouwheid. De vruchten van getrouwheid zijn de vruchten van de Geest. Deze vruchten manifesteren alleen wanneer en een relatie met God verlangen en najagen, niet de dingen die Hij voor ons doet, maar om Wie Hij is als persoon.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” Galaten‬ ‭5:22‬ ‭HSV

God gebruikt de vruchten om ons te vestigen in Zijn plannen en doel voor ons leven. Het zijn deze vruchten die ons conformeren aan het beeld van Christus.

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.” 1 Petrus‬ ‭5:10‬ HSV

Moge al je strijden of beproevingen ervoor zorgen dat God Zijn plan en doel voor ons leven bevestigt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij vestigt door de beproeving in mijn leven heen door de Machtige werken van Uw geest in mij in Jezus’Naam. Amen.