Scroll Top

HEERE, onze God, andere heren dan U hebben over ons geheerst, door U alleen gedenken wij Uw Naam. ” ‭Jesaja‬ ‭26:3‬ ‭HSV

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, vrede is een persoon en onze vrede is Jezus. Het bewust zijn van dat Christus in en met ons verblijft in de persoon van de Heilige Geest zal ons altijd over alles heen brengen in leven ongeacht de omstandigheden en uitdagingen waar we mee geconfronteerd kunnen worden.

Een goed voorbeeld is:

En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden,  bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?” Markus‬ ‭4:37-40‬ ‭HSV

Jezus was hun vrede te midden van de storm. De reden waarom zij bang waren en ongerust was omdat hun geloof meer in de storm was dan in Jezus Christus die met hen was.

Dat is het probleem van de meeste gelovigen. Ze hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen om hun probleem op te lossen dat in Jezus Christus die in hen leeft. Zij hebben toegelaten dat de vijand hun hart en verstand overnemen wanneer ze angstig, geïntimideerd of verward zijn.

Sta vandaag op en weiger om passief te zijn en onderneem actie. Kijk op Jezus en niet op uw problemen. Val je verwarring aan die angst, intimidatie en twijfel heeft meegebracht in Jezus’Naam. Wetende dat God niet de auteur is van verwarring maar dat Hij de schrijver is van ons Geloof en Vrede.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor UW Woord. Ik val elke verwarring in mijn leven (familie, bediening, bedrijf, kinderen, banen) aan en zet vrij orde door de kracht van Gods geest in Jezus’ Naam. Amen.