Scroll Top

Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziërs 1:3 HSV

Een van de redenen waarom we God niet prijzen is omdat we vergeten of ons niet herinneren dat we al heel gezegend zijn. De psalmist zegt:

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond  verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. [Isa 40:31] ” Psalmen 103:1-5 HSV

Hij zei vergeet niet Zijn weldaden. Dank God dat we gered zijn. Maar redding bracht ons veel weldaden. God wil dat we achterover zitten en mediteren over de voordelen van Jezus als onze Heer en Redder te kennen en ook als mede-erfgenamen met Hem.

Die Psalmist ging vooruit door een aantal van Zijn weldaden op te sommen. Doe vandaag mee met de Psalmist om God te prijzen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U dagelijks Uw goedheid en genade aan mij en mijn gezin toont in Jezus’Naam. Amen.