Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.”
‭‭Psalmen‬ ‭84:12‬ ‭HSV

Het is Gods wil om niet terug te houden voor de oprechten en ervoor te zorgen dat we ontvangen al wat goed is en niet slecht.

De sleutel in bovenstaande tekst is oprecht voor God leven en niet voor mensen. Meestal proberen we ons punt te maken door erkend te worden door mensen, maar we missen dan het punt omdat we geen rekenschap moeten afleggen aan de mens maar aan God. Daarom is het heel belangrijk dat ons hart oprecht is naar God in alles wat we doen en zeggen. In dit geval, rekent de Heere af met de geheime afdwalingen in ons leven. Want dit verhindert velen ervan om herstel te ervaren in hun leven.

Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.”
‭‭Psalmen‬ ‭19:13-14‬ ‭HSV

Het is uw tijd van herstel!!!

Kijk in uw eigen hart en bekeer u. En laat alles los wat de stroom van Gods kracht en aanwezigheid in en op uw leven verhinderd. Is your time for restoration!!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van mijn zonden en vraag U om Uw herstellende kracht over mij en mijn huishouden vrij te zetten in Jezus’Naam. Amen.