Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”
Filippenzen ‭4:19‬ ‭HSV

De beste tijd om God voor iets te vertrouwen is wanneer u een nood heeft. Hebt u een nood? Zo, ja, dan is deze manna voor u.

Ik wil graag twee sleutelwoorden onder uw aandacht brengen uit bovenstaande tekst, zijnde: Voorzien en Nood.”

We moeten weten Wie de Voorziener is. En om te kunnen voorzien, moet er een specifiek nood ontstaan.

De Voorziener is God. Hij is de bron van voorziening, niet wij. Hij voorziet niet conform onze aardse maatstaven, maar overeenkomstig Zijn rijkdom in Zijn heerlijkheid in Christus Jezus. Hij voorziet overeenkomstig de ongelimiteerde super overvloedige bronnen die we in Christus hebben. We moeten ook weten dat Hij niet probeert om in de nood te voorzien, maar dat Hij al heeft voorzien in onze noden nog voordat de nood ontstond. Daarom noemen we Hem Jehovah Jireh.

Focus u vandaag op God de Bron en Voorziener en niet op de nood. Geloof in Zijn getrouwheid om in onze noden te voorzien. En weet ook dat een nood de kracht van God aantrekt zolang ons geloof in God is en niet op onze noden.

U bent de juiste kandidaat om een wonder te ontvangen!!!! En niet alleen zal God u voorzien in uw nood, maar Hij zal meer doen dan uw nood, opdat u een zegen naar iemand kan zijn.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,”
‭‭Efeziërs ‭3:20‬ ‭HSV

Daarom doen we het verzoek aan Hem, niet kijkende naar onze gelimiteerde bronnen hier op aarde gebaseerd op onze noden maar op Zijn ongelimiteerde super overvloedige bronnen die nooit in crisis verkeren.

God is uw Bron en Voorziener!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U dat U mijn Bron en Voorziener bent. Dank U ook voor de Voorziening in Jezus’Naam. Amen.