Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat Hij gesproken heeft! Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar. ”
‭‭1 Koningen‬ ‭8:56‬ HSV

God is altijd getrouw om hetgeen Hij gestart is te volbrengen. Geef geen ruimte aan ongeloof. Het enige wat ervoor zal zorgen dat de beloften van God niet gerealiseerd worden in ons leven is ongeloof.

Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.”
‭‭Hebreeën ‭4:1-3‬ ‭HSV

De heiligen van oudsher bezaten hun bezitting omdat zij loyaal waren aan het Word van God die getrouw is (1 Koningen 8:56). Ze ervoeren rust vanuit elke kant omdat zij handelde op Gods Woord. We zijn niet anders dan zij. Om hetzelfde resultaat te hebben als zij moeten we loyaal zijn aan Gods Woord wetende dat Hij getrouw is en rechtvaardig om wat Hij heeft belooft uit te voeren.

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”
‭‭Deuteronomium 7:9‬ ‭HSV

Focus op Gods getrouwheid!!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw getrouwheid in Jezus’Naam. Amen.