Scroll Top

In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.”
Jesaja‬ ‭61:7‬ ‭HSV

Heb je ooit schaamte of schande in uw leven meegemaakt? En u voelde zich alsof iemand u eer en integriteit van u heeft ontnomen? Ik heb goed nieuws voor u. U hoeft zich geen zorgen meer te maken. Dit is waarom Jezus Zijn bloed aan het Kruis van Calvary heeft vergoten en uit de dood is opgestaan voor onze rechtvaardiging.

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. [Ps. 69:9.]”
‭‭Romeinen ‭15:3‬ ‭HSV

Ik zie herstel uw weg op komen en de vreugde van de Heere het overnemen. Om u dit te laten ervaren, verander uw focus van uw huidige omstandigheid naar Gods beloften van herstel voor uw leven en verwarring in de kamp van uw vijanden. Confronteer de vijand met Gods Woord. Dat is hoe u de bijl aan de wortel legt. Voorzeker is de overwinning onvermijdelijk in uw leven.

Hallelujah.

Geen schaamte meer!! Ervaar dubbel eer!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat u mijn verwijten wegneemt en mij herstelt met dubbel eer in Jezus’Naam. Amen.