Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. ”
‭‭Galaten‬ ‭3:13-14‬ ‭HSV

Eén van de dingen die de mens na de vloek ervoeren, was armoede. Toen God Adam schiep, was hij geschapen voor overvloed. Hij had geen gebrek aan iets totdat hij zondigde. En als gevolg van zijn zonde kwam er tekortkoming.

Dit is een van de redenen waarom Christus aan armen het Evangelie verkondigde opdat zij rijk of overvloed mochten ervaren.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,”
‭‭Lukas 4:18‬ ‭HSV

Jezus werd ook arm, zodat wij door Zijn armoede rijk zouden worden.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. ”
‭‭2 Korinthe ‭8:9‬ ‭HSV

Daarom moeten we gebrek niet als Gods wil in ons leven accepteren. Het is het gebrek aan kennis dat ervoor zorgt dat we vele leugens van de duivel accepteren.

Het is tijd dat we de autoriteit nemen over de geest van armoede, weigeren om het in ons leven te accepteren en God ook vragen om onze ogen te openen om voortdurend in Zijn overvloed te wandelen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik neem de autoriteit over de geest van gebrek en zet overvloed en herstel vrij in mijn leven in Jezus’ Naam. Amen.