Scroll Top

Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. “ Johannes 4:35-36 HSV
Totdat we de oogst en herstel zien, zullen we er nooit aan deelnemen. De reden waarom velen nog heel passief zijn in hun tijd van oogst is omdat ze er nog geen openbaring over hebben ontvangen. Een openbaring is iets geopenbaard aan onze geest van de Heilige Geest die een impact maakt op ons natuurlijk verstand. 
Jezus was constant bezig met de oogst te verzamelen omdat Hij wist en zag dat het oogsttijd was. Dus, om voor Zijn discipelen hieraan deel te nemen, moesten ze zien wat Hij zag. We kunnen alleen de oogst ervaren wanneer we beginnen te zien in Gods Woord wat nog niet eerder aan ons geopenbaard was aangaande Gods overvloed en herstel.
Wat ziet u?!!
Openbaring zet ons in actie!!!
Daarom zei Koning David;
Omsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.” Psalmen 119:18 HSV
We moeten ons dus verootmoedigen en Gods aangezicht zoeken zodat Hij ons initieert door Zijn Geest om de verborgen waarheid in Zijn Woord aangaande onze noden te aanschouwen.
Zoek God!!!!
Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik vraag U mijn ogen to openen in mijn studie tijd dat ik wonderbaarlijke dingen in Uw wet mag aans bouwen in Jezus’Naam. Amen.