De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,”
‭‭Lukas‬ ‭4:18‬ ‭HSV

De Bijbel zei: “Jezus kwam om te genezen wie gebroken van hart zijn….”  Dat betekent dat God onze wonden wilt genezen en herstel brengen in ons leven.

Het is Gods wil om ons te helen. Dus het maakt niet uit welke wond u met u meedraagt, God wil ons genezen zolang we toegeven dat we gekwetst zijn.

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed [Ps. 34:18; Jes. 57:15; 61:1; Luk 4:18.]”
‭‭Psalmen‬ ‭147:3‬ ‭HSV

Het is tijd dat God onze diepe wonden geneest en herstel brengt in ons leven.

De vraag is hoe wil Hij dat doen?

Antwoord: Door de Heilige Geest die in ons is.

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht  gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,” Efeziërs 3:16 HSV

God wil onze wonden genezen zodat we niet in een geestelijke of kwetsbare staat voor duivelse aanvallen zullen zijn. Daarom moeten we aan Hem toegeven dat we gekwetst zijn, zodat het geerfde vermogen in ons Zijn genezende kracht zul brengen in het gebied waar we gekwetst zijn. Zijn geverfde kracht in ons heelt niet alleen onze wonden, maar deze zal ons ook bekrachtigen om genezing te brengen naar diegene die gekwetst zijn in dit leven.

Het is uw beurt om genezen te worden!!!!!!

Het is uw beurt om hersteld te worden!!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik ontvang U genezende kracht in elk gebied (wees specifiek) van mijn leven waar ik gekwetst ben in Jezus’Naam. Amen.