Scroll Top

Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.”
Jesaja‬ ‭62:7‬ ‭HSV

De vraag is waarom God geen rust geven of waarom bidden? We geven Hem geen rust omdat het nu het seizoen is. Dit is niet de tijd om rustig aan te doen, maar dit is de tijd om God aan Zijn beloften van volledig herstel te herinneren.

Totdat we leren om de bijl aan de wortel van onze problemen te leggen hoeven we geen herstel te verwachten. Met andere woorden wanneer we Gods gesproken Woord tot ons aan Hem terug presenteren, verslaan we de vijand aan de poort en nodigen we de Hand van God uit om uit te voeren wat God ons heeft beloofd in Zijn Woord.

Geef God geen rust!!!!

Sta vandaag op de beloften van God aangaande uw omstandigheden vanwege het feit dat uw tijd van herstel is gekomen in Jezus’Naam!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U dat U alles herstelt wat ik kwijt ben geraakt in Jezus’Naam. Amen.