Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” Genesis 49:18 HSV

Redding is een oproep om om de Heere te wachten voor richting en leiding. Het was God Almachtig die ons redde toen we nog zondaars waren en aan het wachten waren om bevrijd te worden uit de gebondenheid van het duister naar het Koninkrijk van licht, Christus genaamd. Dus nu we gered zijn is het nog steeds Gods taak om ons richting te geven en te leiden terwijl we wachten of redding verwachten van Hem voor ons leven, en onze vroegere liefde en onze natie in Jezus’Naam. Dus redding brengt ons naar de plaats van meer wachten op de Heere om ons voortdurend te bevrijden van de machten der duisternis en er continue voor te zorgen dat we onze overwinning in Christus ervaren terwijl we van Hem verwachten dat Hij ons dagelijks richting geeft en leidt.

Vandaag terwijl u op de Heere wacht, vraag om een uitstorting van de Geest van de Heere over uw leven, familie, vrienden en uw stad voor redding. Bid met Joël 2:28 en verwacht dat God naar u toe beweegt terwijl u bidt in Jezus’Naam.

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Mijn ziel wacht geduldig op U voor Uw uitstorting van Uw Geest voor mijn redding, familie, vrienden en diegene die u niet kennen in mijn stad in Jezus’Naam.