Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.” ‭‭Psalm‬en ‭62:2 ‭HSV

Terwijl u vandaag op God wacht, moet u het vertrouwen in Hem hebben dat Hij u eerst bevrijdt van de werken van het vlees (Galaten 5:19-21) en elk plan van de vijand tegen uw leven (Efeziërs 6:12).  We moeten Hem vertrouwen op de bevrijding uit de gebondenheid van verduistering en blindheid (2 Korinthiërs 4:4) in het leven van de niet-geredden in Jezus’Naam.

Om deze reden is wachten goed, want we worden afhankelijk van God en Zijn Almacht om te helpen, redden, voorspoed te brengen, te voorzien in onze noden en ons de bevrijding van elk kwaad plan en werk van satan te brengen.

Bid vandaag voor bevrijding terwijl u zwijgt voor God. Wetende dat in God onze redding is.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.” Psalm‬en ‭62:6 ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Mijn ziel zwijgt voor U want U bent mijn Redding in Jezus’Naam. Amen.